Εγγραφή νέου πελάτη

1. Στοιχεία εισόδου

2. Στοιχεία διεύθυνσης

  •       (Εμφάνιση)

3. Παραστατικό πληρωμής

  •     
    • Συντελεστής Φ.Π.Α.: